ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τί μορφής εταιρία να ιδρύσω;

Παρακάτω θα αναφερθούμε στις βασικές μορφές επιχειρήσεων που μπορούν να ιδρυθούν στην Ελληνική επικράτεια. Είναι κατανοητό ότι το άρθρο δεν εξαντλεί τις πληροφορίες που απαιτούνται προτού παρθεί η κρίσιμη απόφαση για το ποια είναι η πιο συμφέρουσα μορφή που μπορεί να ιδρύσει και ούτε περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών έναρξης επιχείρησης.

Ατομική επιχείρηση

Αποτελεί την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Έχει εύκολη ίδρυση (εγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα και στην ΔΟΥ) και ευέλικτη λειτουργία μιας και οι αποφάσεις παίρνονται άμεσα από ένα άτομο. Στα θετικά επίσης είναι το μικρό διαχειριστικό κόστος. Είναι η φορολογικά πιο συμφέρουσα μορφή επιχείρησης για ποσά κάτω των €30.000 καθαρού κέρδους.

Η ασφαλιστική εισφορά της για κύρια ασφάλιση και υγεία, είναι 27,95% επί των καθαρών κερδών και προ φόρων. Το αρνητικό είναι ότι οι οφειλές της βαρύνουν και την προσωπική περιουσία του επιχειρηματία. Η ατομική φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών (χωρίς το αφορολόγητο).

 • 22% φόρος για εισόδημα από €0 έως €20000
 • 29% φόρος για εισόδημα από €20000 έως €30000
 • 37% φόρος για εισόδημα από €30000€ έως €40000
 • 45% φόρος για εισόδημα άνω των €40000

Έχει 100% προκαταβολή επόμενου έτους και τέλος επιτηδεύματος €650.

Προσωπικές εταιρίες

Ομόρρυθμη εταιρεία

Ιδρύεται με την υπογραφή ενός απλού ιδιωτικού καταστατικού σύστασης από δύο ή περισσότερα μέλη, το οποίο ορίζει τους όρους λειτουργίας της. Κάθε τροποποίηση – μεταβολή πρέπει να αποτυπώνεται με την υπογραφή των μελών σε τροποποίηση καταστατικού. Πλέον δεν επιλέγεται συχνά λόγο της ευθύνης των μελών στο απεριόριστο απέναντι στις υποχρεώσεις της εταιρείας και μετά την λήξη αυτής. Η ασφαλιστική εισφορά που καλούνται να πληρώσουν τα μέλη της για υγεία και κύρια ασφάλιση είναι το 27,95% της κατανομής κερδών που λαμβάνουν από την εταιρεία. Η φορολογία είναι 28% επι των καθαρών κερδών με προκαταβολή επόμενου έτους 100% και τέλος επιτηδεύματος €1000.

Ετερόρρυθμη εταιρεία

Τα τελευταία χρόνια πολλές ομόρρυθμες εταιρείες έχουν τροποποιηθεί σε ετερόρρυθμες προκειμένου να προστατεύσουν τουλάχιστον το ένα μέλος αυτών απέναντι στις υποχρεώσεις της εταιρείας. Στις ετερόρρυθμες μόνο ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρίας μέχρι το ποσό της εισφοράς του όπως αυτό ορίζεται στο καταστατικό, και οι υπόλοιποι – ομόρρυθμοι – εταίροι ευθύνονται απεριόριστα. Αξιοσημείωτο είναι ότι εάν το ονοματεπώνυμο του ετερόρρυθμου μέλους αναφέρεται στην επωνυμία της εταιρείας τότε έχει ευθύνες σαν ομόρρυθμο μέλος. Τα ποσοστά φόρου και ασφάλισης είναι ίδια μ αυτά της προηγούμενης περίπτωσης, όπως και οι διαδικασίες ίδρυσης μεταβολής της εταιρείας.

Κεφαλαιουχικές εταιρείες

Ανώνυμη Εταιρία

Είναι η πιο διαδιδομένη μορφή εταιρείας ανάμεσα στις μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Στις ΑΕ η ευθύνη για τυχόν ζημία βαρύνει μόνο την εταιρία. Η λειτουργία αυτής είναι η πιο περίπλοκη και απαιτητική απ’ ότι στις άλλες μορφές επιχειρήσεων, απαιτεί μεγάλο κεφάλαιο σύστασης της το όποιο χωρίζεται σε ίσα μερίδια – μετοχές. Οι μέτοχοι δεν επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές, πλην αυτών που είναι και μέλη των μελών του Δ.Σ. με ποσοστό μεγαλύτερο από 3%. Λόγω της μεγάλης οικονομικής δυναμικής της και της πολυπλοκότητας της παρακολουθείται στενά από το κράτος και έχει πολύ μεγάλο διαχειριστικό κόστος.

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ευθύνεται σε ολόκληρο μόνο η ίδια με την περιουσία της. Η ευθύνη των εταίρων είναι μέχρι του ύψους στο κεφαλαίο, όπως αναφέρεται στο καταστατικό σύστασης. Το καταστατικό της συντάσσεται από συμβολαιογράφο κάτι που προστίθεται στο ήδη αυξημένο κόστος. Απαιτεί κεφάλαιο ίδρυσης μεγαλύτερο από €2400 και ασφαλίζονται υποχρεωτικά όλα τα μέλη στον ΕΦΚΑ.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

Τα τελευταία χρόνια η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών που ιδρύονται έχουν την μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Οι λόγοι απλοί. Η ίδρυση αυτής είναι απλή, γρήγορη και οικονομική, χρειάζεται 1 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο, δεν έχει υψηλό λειτουργικό κόστος, προστατεύει την προσωπική περιουσία και οι εταίροι της ΙΚΕ απαλλάσσονται από τις ασφαλιστικές εισφορές – πλην του διαχειριστή. Αυτός βαρύνεται με 26,95% επί του εισοδήματος. Στις ΙΚΕ, ωστόσο, οι ασφαλιστικές εισφορές δεν υπολογίζονται επί των κερδών όπως στις ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις, επομένως το κίνητρο είναι σοβαρό.

Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες επιβάλλεται φόρος 28% επί των κερδών (ανεξαρτήτως ποσού) και 15% σε τυχόν μερίσματα. Να μην ξεχνάμε τα «περιφερειακά» του φόρου όπως την προκαταβολή επόμενου έτους που ανέρχεται στο 100% ανεξαρτήτως είδους επιχείρησης και κατηγορίας βιβλίων και το τέλος επιτηδεύματος, που ανέρχεται στο ποσό των €1.000.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com